Камера обскура – в основата на фотографията

Колкото и да не обичам понякога истроията, с всичките й дати, сложни имена и често не толкова положителни събития, от нея тръгва всичко. Изключение не прави и фотографията. Фотографската история ме заинтригува повече от изучаването на войните, затова и реших да напиша първата си статия именно на тази тема. Още повече, че методът на камера обскура е заложен във всеки един фотоапарат.

Терминът камера обскура, преведен на латински, означава „тъмна стая”. Тя представлява опростено оптично устройство, което позволява да получим оптични изображения на реални обекти. За да получим ефектът на камера обскура е нужно да следваме следните стъпки. Това, което можем да направим първо, е да изберем стаята, в която ще правим експеримента и да спрем излъчването на светлината в нея – естествената светлина идваща от прозорците, като ги облепим с тъмна хартия, и изгасим изкуствените източници. Втората е да оставим малък процеп на прозореца, от който да влиза светлината. Процепът може да бъде с отвор 0,5 – 5 мм. От този отвор, се прожектира реалния външен свят, но обърнат с главата надолу. Прожектираният образ е несъвършен – леко размит и неясен. Колкото по-малък е отворът, толкова по-ясен е обърнатият образ, и обратното. Това е метод, с който всеки един от нас може да експериментира, ако е заинтригуван от това, което би могъл да наблюдава от този експеримент. Ако в реалния свят се извършва някакво действие, докато експериментираме с принципа, то ще бъде прожектирано и върху нашият образ, но с известно закъснение.

camera-obscura-1

Този принцип е познат на хората още от древността. Описан е много велики мъдреци и учени през столетията, които са го ползвали за астономически изследвания, помощно средство за художници, творци. Немския астроном Йоханес Кеплер за пръв път споменава терминът камера обскура, през 17-те век. Първите записки на метода обаче, принадлежат на древния мъдрец Мо Ти и датират от 400 г.пр.Хр. Друг велик учен дал приносът си за разпространението на знанията е Аристотел. Той описва метода 350 г.пр.Хр. Леонардо да Винчи пък е конструирал своята камера обскура, за да я демонстрира на художници и пътешественици, които да я ползват като помощно средство.

Тези древни знания са основополагащи за създаването на първите камери. В древността образът, който се е заснемал е бил обърнат с главата надолу, така както е при камера обскура. В съвременните огледално-рефлексни фотоапарати, където методът също е заложен, изображението се запаметява с нормална ориентация, благодарение на две малки огледала, заложени в конструкцията на фотоапаратите. За устройството на огледално-рефлексните фотоапарати, ще ви разкажа в някоя от следващите статии. Ето как са изгледжали първите камери, конструирани на базата на камера обскура:

cameraobscura-2

Боравенето с техника не е от силните ми страни. В началото беше доста плашещо за мен, с колко много техника трябва да разполагам и колко технически неща трябва да знам, за да мога да върша работата си качествено. С натрупването на знания и опит, все по-ясна ми ставаше цялостната картина. Идеята е, че когато разбрах за камера обскура, ми се изястни как е устроен съвременния огледално-рефлексен фотоапарат, който ежедневно ползвам в работата си. Древният принцип е лесен за възприемане, и когато сме запознати с него, устройството на фотоапарата дори изглежда логично. Ще се убедите сами в това 
Много усмивки от мен, Криси   